Computational Applied Mechanics

Bergische Universität Wuppertal

Willkommen am Lehrstuhl Computational Applied Mechanics

Kontakt

Bergische Universität Wuppertal
Fakultät für 
Architektur und Bauingenieurwesen

Computational Applied Mechanics

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Jaan-Willem Simon

Pauluskirchstraße 7
42285 Wuppertal
Tel.: +49 202 439 - 4104
E-Mail: cam[at]uni-wuppertal.de

Weitere Infos über #UniWuppertal: